Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Eksperci

Bożena Andrychowicz

Bożena Andrychowicz

Eksperci

Psycholog, superwizorka, trenerka treningu i warsztatów psychologicznych, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Prowadzi terapię psychologiczną dla indywidualnych osób, terapię rodzinną, coachingi oraz szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu psychologicznych aspektów zarządzania, radzenia sobie ze stresem i komunikacji interpersonalnej. Pracowała w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu jako wykładowca w Instytucie Przedsiębiorczości i Zarządzania. Związana z edukacją. Współtworzyła w latach 90. Poradnię Profilaktyczno-Terapeutyczną w Tarnobrzegu. Prowadzi warsztaty szkoleniowe i współpracuje z firmami szkoleniowymi dla nauczycieli, jest wykładowcą na studiach podyplomowych dla tej grupy zawodowej oraz innych. Uczestniczy w różnych projektach edukacyjnych. Od 2012 roku prowadzi firmę Bożena Andrychowicz Pomoc Psychologiczna i Psychoedukacja.

Kinga Czerwińska

Kinga Czerwińska

Eksperci

Antropolożka kultury, związana z Instytutem Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2022 zastępca dyrektora). Prodziekan ds. promocji i współpracy ze środowiskiem lokalnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ (2016–2019) oraz prodziekan ds. rozwoju, promocji i współpracy z otoczeniem Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ (2019–2020). Autorka ponad 60 artykułów naukowych oraz publikacji zwartych: Przepakować dziedzictwo. Przeszłość jako projekcja rzeczywistości – przypadki śląskie (Katowice 2018), Sztuka ludowa na Śląsku Cieszyńskim. Między tradycją a innowacją (Katowice 2009), współautorka książki Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje (Katowice 2016). Uczestniczyła w kilku projektach badawczych w kraju i za granicą. Członkini m.in. Rady Naukowej Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Rady Naukowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV World) czy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (sekcja stroju ludowego); ekspertka ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół antropologii sztuki oraz sztuki ludowej (w tym szczególnie stroju ludowego i rzemiosła). Obecnie prowadzi badania nad rolą dziedzictwa w kulturze współczesnej.

Urszula Szwed

Urszula Szwed

Eksperci

Przez 10 lat prezeska zarządu w studiu ilustratorsko-projektowym Dinksy, odpowiedzialna za rozwój biznesowy tego podmiotu ekonomii społecznej. Wieloletnia doradczyni biznesowa dla przedstawicieli podmiotów kultury, ekonomii społecznej i sektorów kreatywnych. Współautorka modelu całkowitej ekonomizacji (uniezależnienia od grantów) podmiotu sektora pozarządowego (Stowarzyszenie Serfenta). Uczestniczka misji handlowych (wraz ze Stowarzyszeniem Serfenta) do Korei Południowej i na Islandię. Współautorka narzędzia Otwarte Karty pomagającego tworzyć skuteczniej działające zespoły, jak również strategii wprowadzającej tę metodę na rynek. Otrzymała nagrodę Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych za zaprojektowanie innowacyjnego modelu biznesowego. Współautorka podcastu i narzędzia „Korki z excela” o liczeniu w małym biznesie.