Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rusznikarstwo


Prowadzący pracownię: Jerzy Wałga

Rusznikarstwo to fach, który polega na wytwarzaniu, konserwacji, przystosowaniu do użycia oraz renowacji różnego rodzaju broni palnej. Rusznikarze swoją pracę mogą wykonywać zarówno dla służb militarnych, jak i dla osób prywatnych, kolekcjonerów. Jest to na tyle nietypowy zawód, że nie da się go wyuczyć w żadnej publicznej szkole w Polsce. Rusznikarstwo pojawiło się w Polsce w XV wieku, wraz z upowszechnieniem broni palnej. Początkowo rusznikarze zaliczani byli do cechów ślusarskich lub ślusarsko-kowalskich, ale intensyfikacja działań bojowych zwiększała popyt na ich usługi i w XVI wieku stanowili już odrębną grupę zawodową.

 

Zajęcia w Szkole Rzemiosł Cieszyn obejmują wprowadzenie do rusznikarstwa cieszyńskiego, rozpoczęcie prac nad cieszyńską. Pracownia wymaga dużego nakładu pracy własnej poza zajęciami.