Ułatwienia dostępu

Skip to main content

O Zamku


Jesteśmy nietypowym miejscem. Zamkiem - symbolem trwałości i strażnikiem historii, który jednocześnie jest centrum dizajnu. W małym mieście na granicy państwa promujemy i pomagamy wykorzystywać dobre projektowanie. Projektujemy możliwości.

Jesteśmy pierwszym w Polsce regionalnym centrum dizajnu. Szczególną rolę odgrywa dla nas poczucie wspólnoty, dziedzictwo kulturowe, dizajn i lokalne rzemiosło. Współpracujemy z artystami, rzemieślnikami, firmami, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem publicznym - wszędzie tam, gdzie potrzebne jest innowacyjne myślenie. Wspieramy działania, dzięki którym poprawia się jakość życia. Pomagamy firmom dostosować się do zmian, a młodym ludziom towarzyszymy w pierwszych zawodowych krokach. Organizujemy specjalistyczne szkolenia pokazujące, jak wykorzystywać myślenie projektowe w praktyce. Poszukujemy nowych obszarów dla tradycyjnych technik rzemieślniczych i naturalnych materiałów. Przez cały rok organizujemy warsztaty i wystawy związane m.in. z dizajnem, rzemiosłem czy rozwojem społeczno-kulturowym regionu.

Jesteśmy organizatorem jedynego regionalnego konkursu dizajnu “Śląska rzecz”,  promującego lokalność zgodnie z ideą “myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Naszym dodatkowym atutem jest atrakcyjne położenie w sąsiedztwie najpiękniejszych zabytków Śląska Cieszyńskiego: romańskiej Rotundy pw. św. Mikołaja z XI wieku, XII wiecznej Wieży Ostatecznej Obrony oraz XIV wiecznej Wieży Piastowskiej, będącej najwyższym punktem widokowym w Cieszynie. Odkąd Zamek Cieszyn stał się ośrodkiem dizajnu, w jego najbliższym otoczeniu można zobaczyć i przetestować  meble miejskie i inne obiekty autorstwa polskich i zagranicznych projektantów. Można też pospacerwować wyjatkową Uliczką Cieszyńskich Kobiet oraz zobaczyć zieleń zaprojektowaną przez Irenę Bajerską.