Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rzemiosło w powiecie cieszyńskim: tradycje – przeobrażenia - perspektywy

Cykl wykładów prezentujących najważniejsze aspekty kondycji rzemiosła i rękodzieła, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań na Śląsku Cieszyńskim. Wykłady obejmują następujące zagadnienia szczegółowe:

Wprowadzenie do problematyki

 • Wytwarzanie rzeczy jako jeden z podstawowych procesów zaspokajania potrzeb ludzkich oraz kształtowania społecznych interakcji i relacji wewnątrz kulturowych;
 • Rozwój rzemiosł i dynamika przeobrażeń – od średniowiecza do rewolucji przemysłowej;
 • Rzemiosła w kulturze konsumpcyjnej – nowe wyzwania.

Kategorie rzemiosł

 • Rzemiosło miejskie;
 • Rzemiosło, rękodzieło, przemysł domowy w kulturze ludowej;
 • Rzemiosło i rękodzieło jako sztuka ludowa.

W kręgu rzemiosła

 • Opieka nad ginącymi zawodami;
 • Rzemiosło jako przedmiot badań;
 • Inspiracje w projektowaniu i działaniach artystycznych (Cepelia, etnodizajn);
 • Rzemiosło jako model biznesowy;
 • Rzemiosło jako działania kulturotwórcze i edukacyjne.

Rzemiosła jako niematerialne dziedzictwo kulturowe a Konwencja UNESCO w sprawie

ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r.

 • Rzemiosło a polityka kulturalna;
 • Rzemiosło jako element strategii rozwoju lokalnego;
 • Rzemiosło w turystyce.

Dylematy nowych rzemiosł – od biznesu po styl życia

PROWADZĄCA: Kinga Czerwińska