Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Część psychologiczna

Zajęcia psychologiczne, podczas których poruszane będą tematy dotyczące komunikacji interpersonalnej, asertywności, pracy z grupą oraz budowy relacji, pomocne w skutecznym funkcjonowaniu na rynku.

Komunikacja interpersonalna – skuteczne sposoby porozumiewania się

 • Komunikacja interpersonalna, pozawerbalna i słowna oraz jej znaczenie w budowaniu relacji;
 • Znaczenie komunikacji pozawerbalnej w relacjach;
 • Bariery komunikacyjne i sposoby radzenia sobie z nimi;
 • Aktywne słuchanie jako podstawa skutecznej relacji;
 • Sposoby radzenia sobie z barierami w słuchaniu.

Asertywność w budowaniu relacji

 • Poszukiwanie własnej autentyczności, nabywanie pewności siebie, zwiększanie niezależności poprzez uwzględnianie swoich praw w sytuacjach zawodowych i osobistych;
 • Nauka odmawiania bez naruszania swoich granic oraz granic drugiego człowieka;
 • Nauka radzenia sobie z przyjmowaniem i wyrażaniem uczuć, opinii, poglądów;
 • Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktowych sytuacji, a także radzenia sobie z manipulacją w relacjach.

Praca z zespołem, kierowanie grupą

 • Psychologiczne aspekty kierowania grupą;
 • Komunikacja w grupie;
 • Role grupowe, dynamika i rozwój grupy;
 • Rola lidera na poszczególnych etapach rozwoju grupy i style kierowania grupą;
 • Delegowanie zadań i uprawnień, zasady;
 • Uruchamianie procesu twórczego w grupie;
 • Grupowe i indywidualne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów;
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w grupie.

Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem

 • Rozpoznawanie własnego wzorca reakcji na stres;
 • Długotrwały stres i jego skutki;
 • Podnoszenie poziomu umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 • Asertywność jako skuteczny sposób profilaktyki stresu w relacjach;
 • Skuteczne techniki relaksowania się.

PROWADZĄCA: Bożena Andrychowicz