Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Promocja rzemiosła w social mediach

Zajęcia poświęcone promowaniu działalności rzemieślniczej w social mediach.

Promocja działalności rzemieślniczej w social mediach – przegląd nowoczesnych kanałów komunikacji online i analiza branżowych case studies

Moduł przygotowuje uczestników do promocji swojej działalności rzemieślniczej w świecie cyfrowym. Podczas tych zajęć przyjrzymy się najnowocześniejszym kanałom komunikacji online i omówimy ich potencjał w branży rzemieślniczej. Ponadto będziemy analizować case studies, czerpiąc inspirację i wiedzę o sposobach wykorzystania mediów społecznościowych do promocji działalności rzemieślniczej.

Profesjonalne kampanie reklamowe w social mediach – konfiguracja i zarządzanie kampanią w narzędziu Menedżer reklam

Moduł poświęcony tworzeniu profesjonalnych kampanii reklamowych na Facebooku i Instagramie. Uczestnicy nauczą się korzystać z narzędzia Menedżer reklam do konfiguracji, zarządzania i optymalizacji reklamy w social mediach.

PROWADZĄCE: KATARZYNA KHANNA I KATARZYNA LEŚNIAK