Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Case Study

Zajęcia, podczas których prezentowane będą przykłady najlepszych praktyk firm, organizacji i stowarzyszeń oferujących produkty i usługi oparte na rzemiośle.

Od badań do biznesu – jak współcześnie sprzedawać rzemiosło. Model biznesowy Serfenty

Stowarzyszenie Serfenta istnieje od 15 lat i specjalizuje się nie tylko w zachowaniu niematerialnego dziedzictwa, ale również w sprawianiu, by było ono żywe, atrakcyjne i przydatne współczesnemu odbiorcy. Serfenta podchodzi do rzemiosła w sposób otwarty, skupiając się zarówno na produkcie, jak i na doświadczeniu wyplatania. Tradycja i tradycyjne umiejętności traktowane są tu jako istotny punkt wyjścia do szukania nowych dróg rozwoju produktów i usług. Serfenta stworzyła autorski model pracy z niematerialnym dziedzictwem kultury „From research to business” i wyjątkową usługę „Craft Tour”. Model działania Serfenty jest modelem rynkowym, jako jedna z nielicznych polskich organizacji pracujących z niematerialnym dziedzictwem kulturowym działa ona niezależnie od dotacji.

PROWADZĄCA: ŁUCJA CIEŚLAR