Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rzemiosło na współczesnym rynku

Zajęcia poświęcone tematyce funkcjonowania produktów rzemieślniczych na współczesnym rynku, ich wyceny, a także tworzeniu modeli biznesowych dla firm, które chcą sprzedawać produkty i usługi bazujące na rzemiośle.

W ramach zajęć odbędą się wykłady i warsztaty na temat:

Rzemiosło na współczesnym rynku

 • Czym jest rynek;
 • Jakimi rządzi się zasadami (zależność między popytem, podażą i ceną);
 • Czy na wszystko jest miejsce na rynku;
 • Jak znaleźć swoje miejsce na rynku.

Od wytworzonego przedmiotu do produktu rzemieślniczego funkcjonującego na rynku

 • Wytwórstwo z pasji a produkt na rynku – jakie są różnice;
 • Czy każdy produkt można sprzedać;
 • Jak przejść od pasji do produktu – projektowanie ścieżki przejścia.

Model biznesowy dla produktu rzemieślniczego

Część I

 • Omówienie Business Model Canvas;
 • Projektowanie modelu biznesowego dla każdego z uczestników;
 • Testowanie modeli biznesowych.

Część II

 • Omówienie poszczególnych modeli biznesowych;
 • Wprowadzenie korekt;
 • Stworzenie modelu biznesowego adekwatnego do sytuacji każdego z uczestników.

Jak wycenić produkt rzemieślniczy

 • Nieoczywiste koszty prowadzenia działalności;
 • Podstawowa analityka finansowa dla małych działalności gospodarczych;
 • Podstawowe, użyteczne arkusze Excel do panowania nad swoją działalnością.

PROWADZĄCA: URSZULA SZWED