Ułatwienia dostępu

Skip to main content

II edycja New European Bauhaus

W kwietniu 2024 roku w Brukseli odbędzie się druga edycja Festiwalu Nowy Europejski Bauhaus (New European Bauhaus), który skupi się na temacie „Zasoby dla wszystkich”. Poruszone zostaną podtematy takie jak schronienie i środowisko życia, ziemia i woda, moda i dobrostan człowieka w świetle zmieniającego się środowiska. To inkluzywne i skoncentrowane na człowieku podejście ma na celu inspirowanie i angażowanie jednostek w dokonywanie zrównoważonych wyborów i wspieranie głębokiego związku z ruchem Nowego Europejskiego Bauhausu. To twórczy i interdyscyplinarny ruch, który stanowi pomost między światem nauki i techniki, sztuki i kultury, a także odnosi się do wykorzystania ekologicznych i cyfrowych wyzwań do zmiany życia na lepsze. Festiwal to świetna okazja do nawiązywania nowych kontaktów, wymiany poglądów i świętowania przez przedstawicieli nauki i sztuki, projektantów i polityków, architektów i technologów oraz Obywateli Unii Europejskiej.

Szczegóły: https://new-european-bauhaus.europa.eu/get-involved/festival_en?utm_source=Heritage+Tribune&utm_campaign=52298bc0ad-EMAIL_CAMPAIGN_2022_11_22_03_27_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-18d412bff3-%5BLIST_EMAIL_ID%5D