Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wystawa w Muzeum Śląskim „Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce”

Z okazji obchodów Jubileuszu 20-lecia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował wystawę „Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce”, która w tym roku była już prezentowana w Poznaniu, Sandomierzu oraz Łodzi. Jej otwarciom w poszczególnych miejscach towarzyszą konferencje oraz prezentacje depozytariuszy. Od 22 lipca wystawę będzie można oglądać na terenie dawnej kopalni „Katowice”, aktualnie, siedziby Muzeum Śląskiego. Podczas otwarcia wystawy odbędzie się konferencja, prezentacje depozytariuszy dziedzictwa kulturowego z regionów Górnego i Dolnego Śląska oraz Małopolski oraz koncert Kapeli DudySkrzypce z Sopotni Małej. Organizatorami wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Muzeum Śląskie w Katowicach. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 10 sierpnia, na Placu Grubiorza, na terenie Muzeum Śląskiego. Kolejne otwarcia wystawy odbędą się w Niemodlinie i Ostrołęce. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych wydarzeń, dostępne będą na stronie nid.pl.

Program otwarcia wystawy „Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce”

 

Kiedy: 22 lipca 2023 roku, godz. 13.00 – 18.00
Gdzie: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1

13.00 Otwarcie wystawy Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce, Muzeum Śląskie, Plac Grubiorza
Wydarzenie otworzy Orkiestra Dęta Polskiej Grupy Górniczej – w tym roku Tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska zostały wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

14.00 – 16.30 Konferencja na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
Muzeum Śląskie, audytorium poziom -4, wstęp wolny

14.00    Zwyczaje i tradycje na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego – Katarzyna Sadowska-Mazur, Kierownik zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, NID
Niematerialne dziedzictwo kulturowe województwa dolnośląskiego – Krzysztof Czartoryski, Koordynator ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, NID
Niematerialne dziedzictwo kulturowe województwa małopolskiego i śląskiego – Agata Mucha, Koordynator ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, NID

15.00    Szkoła Rzemiosł Cieszyn, Lubomira Trojan, Zamek Cieszyn

15.15   Małopolska Szkoła Tradycji i Studium folklorystyczne – dobre praktyki, Marta Smólczyńska, MCK SOKÓŁ

15.30   10-lecie Redyku Karpackiego. Od redyku do bacowania, Józef Michałek, Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne

17.30   Koncert Kapeli DudySkrzypce z Sopotni Małej, która zaprezentuje tradycyjną muzykę górali żywieckich. Marta Matuszna – skrzypce, śpiew, Rafał Bałaś – dudy. Zespół w ramach ubiegłorocznej 56. edycji Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, zajął I miejsce w kategorii: Kapele.
Muzeum Śląskie, audytorium poziom -4, wstęp wolny

14.00 – 17.30 Prezentacje oraz pokazy rzemiosła i rękodzieła z województw śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego, Muzeum Śląskie, poziom -3, wstęp wolny

Zjawiska wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego z województwa śląskiego:

1. Rusznikarstwo artystyczne i historyczna – wyroby według tradycyjnej szkoły cieszyńskiej;

2. Tradycyjna technika ludwisarska stosowana w ludwisarni Felczyńskich w Taciszowie;

3. Kolędowanie dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie;

4. Tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej;

5. Umiejętność gry na dudach żywieckich oraz sposób ich wytwarzania;

6. Gajdy – umiejętność wytwarzania instrumentu i praktyka gry;

7. Barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku;

8. Wielkanocne procesje konne na Górnym Śląsku;

9. Bacowanie – praktyka kulturowego wypasu owiec;

10. Wyplatanie z korzeni świerkowych w Beskidzie Śląskim;

11. Zwyczaje związane z kultem św. Barbary oraz tradycje górników kruszcowych na ziemi tarnogórskiej;

12. Tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska;

13. Tradycja wytwarzania, ubierania i noszenia żywieckiego stroju mieszczańskiego.

Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa; https://nid.pl/2023/07/14/tradycje-od-pokolen-niematerialne-dziedzictwo-kulturowe-w-polsce-otwarcie-wystawy-w-katowicach/