Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kinga Czerwińska


Antropolożka kultury, związana z Instytutem Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2022 zastępca dyrektora). Prodziekan ds. promocji i współpracy ze środowiskiem lokalnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ (2016–2019) oraz prodziekan ds. rozwoju, promocji i współpracy z otoczeniem Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ (2019–2020). Autorka ponad 60 artykułów naukowych oraz publikacji zwartych: Przepakować dziedzictwo. Przeszłość jako projekcja rzeczywistości – przypadki śląskie (Katowice 2018), Sztuka ludowa na Śląsku Cieszyńskim. Między tradycją a innowacją (Katowice 2009), współautorka książki Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje (Katowice 2016). Uczestniczyła w kilku projektach badawczych w kraju i za granicą. Członkini m.in. Rady Naukowej Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Rady Naukowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV World) czy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (sekcja stroju ludowego); ekspertka ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół antropologii sztuki oraz sztuki ludowej (w tym szczególnie stroju ludowego i rzemiosła). Obecnie prowadzi badania nad rolą dziedzictwa w kulturze współczesnej.